Türk Edebiyatı_9.Sınıf_2.Dönem_1.Yazılı

2007-03-25 11:31:00

Adı-Soyadı:

Sınıfı-Numarası:

 

9. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ II.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA SORULARI

 

1.         “Naim Efendiler bu yaz Kanlıca’ya taşınmadılar. Zamanlar artık eski zamanlar değil, iki sene içinde pek çok adetler değişti. Kışın konaklarda, yazın yalılarda oturan aileler gittikçe azalmaktadır.”(Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

            Yukarıdaki metinden hareketle aşağıdaki cümlede boş bırakılan yeri anlamlı olarak tamamlayınız. (5)

            Yazar, yukarıdaki parçada, dönemin ……………………………….. hayatını yansıtmıştır.

 

2.         “‘Yeni bir tiyatro kumpanyası gelmiş!’

Bu haber kasabaya seferberlik havadisleri kadar çabuk yayıldı.

Akşam üzeri bir elinde çıngırak, öteki elinde kocaman bir levha ile eşeğe binerek sokakları dolaşan boyalı cüce, arkasında şalvarlı çocuklardan, kahveci çıraklardan bir kuyruk sürükledi.”(Sabahattin Ali)

Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.(10)

  • Yukarıdaki parça yazıldığı dönemin sosyal hayatını anlatmaktadır.                                (   )
  • Yukarıdaki parça yazıldığı dönemin ekonomik hayatı ile ilgili bilgiler vermektedir.         (   )

 

3.         “Mustafa Meraki Efendi bir gün ‘Mehmet Beyefendi ne yapıyor?’ deyip de Mehmet’ten ‘Çorba içiyor.’ cevabını alınca ‘Oğlan öyle söyleme, alafrangada ‘supe yiyor derler’ demiş ve Mehmet ‘Hayır efendim Allah göstermesin, sopa yediği yok, çorba içiyor.’dediği halde dahi Meraki Efendi meraklanmayıp ‘Oğlum! Alafrangada çorbanın ismi supedir, bunları birer birer öğrenmeli!’ diye bir nasihat vermiş. İşte anlayınız ki Mehmet dahi yavaş yavaş alafranga olacaktır.”(Ahmet Mithat Efendi)

            Yukarıdaki metne göre aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere uygun kelimeleri yazınız.(10)

            Yukarıdaki parçanın kahramanları……………………………………………………………….dir/tir.

 

4.         “Akşamın solgun renklerini doya doya içmek için insana tatlı bir istek veren çiçek kokularıyla ot kokularını getiren serin havası, senin ara sıra sebepsizce bulutlanan, mahzunlaşan taze gönlüne bir neşe, bir sevinç vermişti. Kolumda, pek zayıf dayanarak asılarak yürüyor ve taze sesinle yapraklar arasında öten küçük kuşlar gibi söylenerek beni cevabını yetiştiremediğim sualler içinde bırakıyordun.”(Memduh Şevket Esendal)

            Yukarıdaki parçada altı çizili söz gruplarının amacı aşağıdakilerden hangisidir?(10)

a)      Olayı ifade etmek

b)      Akılda kalıcılığı kolaylaştırmak

c)      Estetik zevk uyandırmak

d)      Zamanı vurgulamak için

e)      Kişi unsurunu güçlendirmek için

 

5.         “Ben de ağır ağır yürürken düşünüyordum: Ancak benim oğulların gibi yiğitler, halkı düşmandan koruyabilirdi. Tek sağ olsunlar… Sağ olsunlar ve zaferle dönsünler. Ondan sonrası kolaydı, bir deri bir kemik kalsak bile her engeli aşar, her güçlüğün üstesinden gelirdik. Önemli olan sağ kalmak. Ama zafer de gecikmesin artık, çabuk gelsin! Çabuk gelsin! Elbette yalnız benim dileğim değildi bu. Bütün halkın amacı umudu, hayali bu idi. Bu yüzden de ben, her fedakârlığa, her güçlüğü katlanmaya hazırdım.” (Cengiz Aytmatov)

            Yukarıdaki metnin temasını yazınız. (10)

 

 

 

6. Aşağıdaki sorulardan hangisi temayı bulmaya yöneliktir?(10)

a)      Metin nasıl anlatılmış?

b)      Metni kim anlatmış?

c)      Metindeki olay ne zaman yaşanmış?

d)      Metinde anlatılan nedir?

e)      Metnin türü nedir?

 

 

 

 

 

 

 

7. “İçinde çok acı saatler geçirmiş olmama rağmen küçük odamdan adeta hüzünle ayrıldım. Mektepte bize bir şiir ezberletmişlerdi. İnsan, yaşadığı yerlerde beraber bulunduğu insanlara görünmez ince tellerle bağlanırmış; ayrılık vaktinde bu bağlar gerilmeye, kopan keman telleri gibi acı sesler çıkarmaya başlar, hep birinin gönlümüzden kopup ayrılması bir ayrı sızı uyandırırmış. Bunu yazan şair ne kadar haklıymış!” (Reşat Nuri Güntekin)

            Yukarıdaki metin hangi bakış açısıyla yazılmıştır?(10)

 

 

8. Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere uygun kelimeyi yazınız.(10)

    “Ömer Seyfettin ve Refik Halit Karay aynı dönemde eser veren ve aynı ………………………………. geleneğine bağlı yazarlarımızdandır.

 

9. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.(10)

  • Bir edebi metin yazıldığı dönemin edebi gelenekleri ile ilişkilidir.                        (   )
  • Bir edebi metin kendin önceki edebi geleneklere bağlı olmak zorundadır.         (   )

 

10. “Atımı ahırdan alıp gelmesini buyurdum. Uşağım ne dediğimi anlamadı. Kendim gittim, eyerleyip bindim üzerine. Uzaktan bir boru sesi işitip: “Bu nedir?” diye sordum. Uşağın bir şeyden haberi yoktu ve bir şey de işitmemişti. Kapıda beni durdurup sordu: “Bey nereye gidiyorlar?” “Bilmem.” dedim, “Buradan uzağa işte, buradan uzağa, hep uzağa buradan, ancak böylelikle hedefime varabilirim.” “Demek hedefinizi biliyorsunuz?”diye sordu uşağım. “Evet.” diye yanıtladım, “Söyledim ya. Buradan uzağa, işte hedefim.” (Franz Kafka)

            “Uşağın bir şeyden haberi yoktu ve bir şey de işitmemişti” ve “Söyledim ya. Buradan uzağa, işte hedefim.”ifadelerini metindeki diğer ifadelerle ilişkilendirerek yorumlayınız. (15)

 

 

 

9. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ II.DÖNEM 1.YAZILI CEVAP ANAHTARI

1.         “Naim Efendiler bu yaz Kanlıca’ya taşınmadılar. Zamanlar artık eski zamanlar değil, iki sene içinde pek çok adetler değişti. Kışın konaklarda, yazın yalılarda oturan aileler gittikçe azalmaktadır.”(Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

            Yukarıdaki metinden hareketle aşağıdaki cümlede boş bırakılan yeri anlamlı olarak tamamlayınız. (5)

            Yazar, yukarıdaki parçada, dönemin SOSYAL(EKONOMİK) hayatını yansıtmıştır.

 

2.         “‘Yeni bir tiyatro kumpanyası gelmiş!’

Bu haber kasabaya seferberlik havadisleri kadar çabuk yayıldı.

Akşam üzeri bir elinde çıngırak, öteki elinde kocaman bir levha ile eşeğe binerek sokakları dolaşan boyalı cüce, arkasında şalvarlı çocuklardan, kahveci çıraklardan bir kuyruk sürükledi.”(Sabahattin Ali)

Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.(10)

  • Yukarıdaki parça yazıldığı dönemin sosyal hayatını anlatmaktadır.                                ( D )
  • Yukarıdaki parça yazıldığı dönemin ekonomik hayatı ile ilgili bilgiler vermektedir.         ( Y )

 

3.         “Mustafa Meraki Efendi bir gün ‘Mehmet Beyefendi ne yapıyor?’ deyip de Mehmet’ten ‘Çorba içiyor.’ cevabını alınca ‘Oğlan öyle söyleme, alafrangada ‘supe yiyor derler’ demiş ve Mehmet ‘Hayır efendim Allah göstermesin, sopa yediği yok, çorba içiyor.’dediği halde dahi Meraki Efendi meraklanmayıp ‘Oğlum! Alafrangada çorbanın ismi supedir, bunları birer birer öğrenmeli!’ diye bir nasihat vermiş. İşte anlayınız ki Mehmet dahi yavaş yavaş alafranga olacaktır.”(Ahmet Mithat Efendi)

            Yukarıdaki metne göre aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere uygun kelimeleri yazınız.(10)

            Yukarıdaki parçanın kahramanları  MUSTAFA MERAKİ VE MEHMET'tir.

 

4.         “Akşamın solgun renklerini doya doya içmek için insana tatlı bir istek veren çiçek kokularıyla ot kokularını getiren serin havası, senin ara sıra sebepsizce bulutlanan, mahzunlaşan taze gönlüne bir neşe, bir sevinç vermişti. Kolumda, pek zayıf dayanarak asılarak yürüyor ve taze sesinle yapraklar arasında öten küçük kuşlar gibi söylenerek beni cevabını yetiştiremediğim sualler içinde bırakıyordun.”(Memduh Şevket Esendal)

            Yukarıdaki parçada altı çizili söz gruplarının amacı aşağıdakilerden hangisidir?(10)

a)      Olayı ifade etmek

b)      Akılda kalıcılığı kolaylaştırmak

c)      Estetik zevk uyandırmak

d)      Zamanı vurgulamak için

e)      Kişi unsurunu güçlendirmek için

 

5.         “Ben de ağır ağır yürürken düşünüyordum: Ancak benim oğulların gibi yiğitler, halkı düşmandan koruyabilirdi. Tek sağ olsunlar… Sağ olsunlar ve zaferle dönsünler. Ondan sonrası kolaydı, bir deri bir kemik kalsak bile her engeli aşar, her güçlüğün üstesinden gelirdik. Önemli olan sağ kalmak. Ama zafer de gecikmesin artık, çabuk gelsin! Çabuk gelsin! Elbette yalnız benim dileğim değildi bu. Bütün halkın amacı umudu, hayali bu idi. Bu yüzden de ben, her fedakârlığa, her güçlüğü katlanmaya hazırdım.” (Cengiz Aytmatov)

            Yukarıdaki metnin temasını yazınız. (10)

 ZAFERİN ÇABUK GELMESİNE DUYULAN İSTEK.

 

 

6. Aşağıdaki sorulardan hangisi temayı bulmaya yöneliktir?(10)

a)      Metin nasıl anlatılmış?

b)      Metni kim anlatmış?

c)      Metindeki olay ne zaman yaşanmış?

d)      Metinde anlatılan nedir?

e)      Metnin türü nedir?

 

 

 

 

 

 

 

7. “İçinde çok acı saatler geçirmiş olmama rağmen küçük odamdan adeta hüzünle ayrıldım. Mektepte bize bir şiir ezberletmişlerdi. İnsan, yaşadığı yerlerde beraber bulunduğu insanlara görünmez ince tellerle bağlanırmış; ayrılık vaktinde bu bağlar gerilmeye, kopan keman telleri gibi acı sesler çıkarmaya başlar, hep birinin gönlümüzden kopup ayrılması bir ayrı sızı uyandırırmış. Bunu yazan şair ne kadar haklıymış!” (Reşat Nuri Güntekin)

            Yukarıdaki metin hangi bakış açısıyla yazılmıştır?(10)

 KAHRAMAN ANLATICININ BAKIŞ AÇISI

 

8. Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere uygun kelimeyi yazınız.(10)

    “Ömer Seyfettin ve Refik Halit Karay aynı dönemde eser veren ve aynı EDEBİYAT geleneğine bağlı yazarlarımızdandır.

 

9. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.(10)

  • Bir edebi metin yazıldığı dönemin edebi gelenekleri ile ilişkilidir.                        ( D )
  • Bir edebi metin kendin önceki edebi geleneklere bağlı olmak zorundadır.         ( Y )

 

10. “Atımı ahırdan alıp gelmesini buyurdum. Uşağım ne dediğimi anlamadı. Kendim gittim, eyerleyip bindim üzerine. Uzaktan bir boru sesi işitip: “Bu nedir?” diye sordum. Uşağın bir şeyden haberi yoktu ve bir şey de işitmemişti. Kapıda beni durdurup sordu: “Bey nereye gidiyorlar?” “Bilmem.” dedim, “Buradan uzağa işte, buradan uzağa, hep uzağa buradan, ancak böylelikle hedefime varabilirim.” “Demek hedefinizi biliyorsunuz?”diye sordu uşağım. “Evet.” diye yanıtladım, “Söyledim ya. Buradan uzağa, işte hedefim.” (Franz Kafka)

            “Uşağın bir şeyden haberi yoktu ve bir şey de işitmemişti” ve “Söyledim ya. Buradan uzağa, işte hedefim.”ifadelerini metindeki diğer ifadelerle ilişkilendirerek yorumlayınız. (15)

 

"UŞAĞIN BİR ŞEYDEN HABERİ YOKTU VE BİR ŞEY DE İŞİTMEMİŞTİ." BU CÜMLEYİ METNE GÖRE YORUMLARSAK İKİ ANLAM ÇIKAR: 1.Sİ UŞAĞIN KULAKLARI AĞIR İŞİTİYORDU, 2.Sİ UŞAĞIN İŞİTME PROBLEMİ YOKTU FAKAT OLANLARI DUYMAZDAN GELİYORDU.

 

İKİNCİ CÜMLEYİ METNE GÖRE YORUMLARSAK İKİ ANLAM ÇIKAR: 1.Sİ BEY BULUNDUĞU MEKANDAN BAŞKA BİR MEKANA (YER) GİTMEK İSTEMEKTEDİR, 2.Sİ BULUNDUĞU DURUMDAN BAŞKA BİR DURUMA (YAŞAM TARZI) GEÇMEK İSTEMEKTEDİR. 

 

 

 

4206
0
0
Yorum Yaz