Türk Dili ve Edebiyatı 11.Sınıf 2.Dönem (Kıbrıs Türk Edb)

2007-04-02 10:30:00

 

DERS PLANI

BÖLÜM 1

Dersin Adı

Türk Dili ve Edebiyatı-3(Edebiyat-Türk Dili-Kompozisyon)

Sınıf

11. Sınıflar

Ünitenin Adı/No

TÜRKİYE DIŞINDAKİ ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI – CÜMLE ÇÖZÜMLEMESİ - YAZMA

Konu

Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Edebiyatı (Kıbrıs Türk Edeb.)

Edebiyat 1.yazılı yoklama

Yazıların dilbilgisi ve imla yönünden incelenmesi

Önerilen Süre

2 Ders Saati

BÖLÜM II

Öğrenci Kazanımları/Hedef Davranışlar

Cümle yapılarını kavratmak.                             

Türkiye dışındaki çağdaş edebiyatların örnek eserlerini tanıtmak.

Türk Dili  ve Edebiyatı öğretimi ve eğitimi yolu ile öğrencilere diğer alanlarda da sağlam, dengeli, hür ve sistemli düşünme alışkanlığı araştırma, tartışma, değerlendirme,yorumlama ve sentez oluşturma gücü kazandırmak.

 

Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış örüntüsü

Osman Türkay, birleşik cümleler, dilbilgisi, imla.

 

Öğretme Öğrenme Yöntem ve Teknikleri

Okuma-Yazma-Tartışma-soru-cevap-Anlatma

 

Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça

Ders kitapları - Dil Bilgisi Kitapları

 

                     Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri

 

Dikkat Çekme

Edebiyat: Kıbrıs Türk Edebiyatı hakkında genel bilgiler verilir. Tanınmış sanatçılarından bahsedilir.

 

Güdüleme

Sevgili öğrenciler, bu haftaki derslerimizde Kıbrıs  Türk Edebiyatı üzerinde duracağız.  

Derse Geçiş

 

Edebiyat konularında: Daha önceki derslerde de öğrendiğimiz gibi Türkçe sadece Anadolu coğrafyasında konuşulmuyor.  Bu hafta da Türkiye dışındaki bu toplulukların edebiyatları üzerinde durmaya devam edeceğiz. Kıbrıs Türklerinin edebi şahsiyetlerinden ve bunların eserlerinden bahsedeceğiz.

“Şair Çocuğun Sabah Duası”  isimli metin önce tarafımdan okunur, daha sonra öğrenciler okutulur. Şiirde neler anlatıldığı belirtilir. Şiir dış yapı unsurları açısından incelenir. Metnin soruları yanıtlanır. Osman Türkay’ın hayatı ve edebi şahsiyeti hakkında bilgi verilir.

Etkinlikler

Anlatmalar,soru-cevaplar, Türk Dili ve Edebiyatı yazılısı.

Bireysel Öğrenme Etkinlikleri    ( Ödev,deney)

Konuların değerlendirme çalışmalarının bireysel olarak yanıtlanması.

Grupla öğrenme etkinlikleri 

 

Sınıf içersinde dil bilgisi ve edebiyat derslerinde toplu öğrenmelere katılma.

ÖZET

Dil Bilgisi:

-          2.dönem 1.yazılı yoklama yapılır.

Edebiyat:

       Kıbrıs 1571 yılında bir Türk yurdu haline gelmiştir. Bu tarihten itibaren Batı Anadolu’dan gönderilen Türkler, adaya yerleşmiştir; ada 1571-1878 yılları arasında Osmanlı hakimiyetinde kalmıştır. Bu dönem Kıbrıs Türk edebiyatı için verimli bir dönemdir.

       Kıbrıs Türklerinin dili Türkiye Türkçesidir. Kıbrıs Türk edebiyatı, Kıbrıs Türkleri tarihine etki eden olaylara göre dönemlere ayrılarak incelenir.

       Birinci dönem, adanın Osmanlı Devleti’ne bağlı bulunduğu 1571-1878 yılları arasına rastlar. Bu dönem ürünler arasında pek çok atasözü, masal, mani, bilmecenin yanı sıra beş destan, dört efsane ve dört hikaye bulunmaktadır.

       İkinci dönem, 1878-1923 yıllarını içine alır. Bu dönem İngilizlerin Türkler üzerinde baskıları nedeniyle durgun geçmiştir. İlk özel Türkçe gazete olarak kabul edilen “Saded” ve ilk roman örneği sayılan “Bir Gece Sohbeti” aynı dönemde yayımlanmıştır.

       Üçüncü dönem olan 1923-1955 yılları arasında ada tamamen İngilizlere bırakılmıştır. Bu dönemde baskılar artmıştır.buna karşılık şiirde hece vezni, konuda milliyetçilik ağır basmıştır. 1943’te İsmail Hikmet Ertaylan tarafından ilk Kıbrıs Türk Alfabesi hazırlanmıştır. Bu dönemde daha çok milliyetçilik, ahlak ve politika ile ilgili eserler yazılmıştır.

       1955-1964 yılları arasında en önemli olay, ada Türklerinin isyanıdır. Bu yıllarda savaş, kahramanlık, Türkiye’ye bağlılık gibi konular işlenmiştir.

       1964-1974 döneminin en önemli olayı Erenköy çarpışmalarıdır. Tiyatro türü bu yıllarda gelişmiştir.

       Son dönem ise 1974 ve sonrasını içine alır. Bu tarihten sonra yazılan eserlerin çoğu 1974’te gerçekleşen Kıbrıs Barış Harekatı’nı konu edinmiştir.

       Günümüzde yaşayan belli başlı şair ve yazarlar şunlardır: Fikret Demirağ, Kamil Özay, Nevzat Yalçın, Mehmet Levent, Neriman Cahit…

 

 

BÖLÜM III

Ölçme-Değerlendirme

 

Kıbrıs Türkleri Edebiyatı’nı dönemlere ayırmanın kıstası nedir?

Şiirde, şairin bir çocuğun ağzından dua etmesinin sebebi ne olabilir?

 

Dersin Diğer Derslerle ilişkisi:

 

BÖLÜM IV

                  Planın

Uygulanmasına ilişkin Açıklamalar

 

 

                 Murat AKSOY                                                                                                                                            

            TDE ÖĞRETMENİ                                                                                                                                          

147
0
0
Yorum Yaz