Dil ve Anlatım 9.Sınıf 2.Dönem_8.Hafta(Anlatım Bozuklukları)

2007-04-02 12:51:00

DERS PLANI

BÖLÜM 1  

Dersin Adı

DİL VE ANLATIM 1

Sınıf

9 B, 9 C, 9 D

Ünitenin Adı/No

V. ÜNİTE:CÜMLE(TÜMCE) BİLGİSİ

Konu

6. ANLATIM BOZUKLUKLARI

Önerilen Süre

2 DERS SAATİ

BÖLÜM II

 

 

 

 

Öğrenci Kazanımlar /

Hedef Davranışlar

Anlatım bozukluğunun nedenlerini belirleme:

1.Anlatım bozukluklarının nedenlerini sıralar.

2.Özne-yüklem uyumsuzluğundan kaynaklanan anlatım bozukluğunun nedenini açıklar.

3.Birbirine bağlı cümlelerde yüklemler arasındaki çatı uyuşmazlığından kaynaklanan anlatım bozukluğunun nedenini açıklar.

4.Öge eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğunun nedenini açıklar.

5.Cümlelerde yüklem ve yardımcı fiil eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğunun nedenini açıklar.

6.Tamlamaların ve eklerin yanlış kullanılmasından,  eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğunu fark eder.

7.Noktalama yanlışlıklarından kaynaklanan anlatım bozukluklarının nedenini açıklar.

8.Yanlış anlamda ve yanlış yerde kullanılan kelimelerin sebep olduğu anlatım bozukluklarının nedenini açıklar.                                                             

Cümle kuruluşunda anlatım bozukluğundan kaçınma:

1.Cümle kurarken anlatım bozukluklarından kaçınır.. 

 

Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış örüntüsü

Özne-yüklem uyumsuzluğu, çatı uyuşmazlığı, öge eksikliği, yardımcı fiil eksikliği, tamlamaların yanlış kullanımı, noktalama yanlışları, kelimenin yanlış anlamda kullanılması

 

Güvenlik Önlemleri (Varsa)

 

 

Öğretme Öğrenme Yöntem ve Teknikleri

Okuma, Açıklama, Soru-Cevap, Karşılaştırma

 

Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça

Dil ve Anlatım –MEB Ders Kitabı,  İmla Kılavuzu, Türkçe Sözlük, örnek metinler

 

       Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri

 

Dikkat Çekme

[!] Televizyonunuzdaki görüntünün bozuk olması sizi nasıl etkiler? Bu bozukluğu gidermek için neler yaparsınız?

 

Güdüleme

[!] Okuduğunuz metinlerdeki bazı cümleleri anlamakta zorlanmanızın sebepleri neler olabilir?

 

Derse Geçiş

[!] Bu hafta dersimizde anlatım bozukluklarını işleyeceğiz.

 

Dikkat çekme

[!]  “Bu konuları, ne olursa olsun, bir daha konuşulmamalıdır.”cümlesinin anlaşılır olmamasının sebepleri ne olabilir?

 

 

 

 

               Örnek metin okunarak metindeki anlatım bozuklukları tespit edilir.

               Verilen örnek cümlelerdeki anlatım bozuklukları tespit edilir.

               Ders kitabının 149.sayfasındaki 1., 2., 3. ve 5.etkinlikler öğrencilere yaptırılır.

               Ders kitabının 150.sayfasındaki 6.etkinlik öğrencilerle yapılır.

               Ders kitabının 151.sayfasındaki 7.etkinlik öğrencilere yaptırılır.

               Dilin etkili, güzel ve doğru kullanılmasının insana neler kazandırdığı belirtilir.

 

BÖLÜM III

Ölçme-Değerlendirme

Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme Değerlendirme

Kitapta bulunan örnek metinler üzerinde uygulama yapılacaktır.

Ders kitabındaki 7.etkinlik soruları cevaplanacaktır.

Ders kitabındaki ölçme ve değerlendirme soruları cevaplanacaktır.

Dersin Diğer Derlerle ilişkisi:

 

BÖLÜM IV

                  Planın

Uygulanmasına ilişkin Açıklamalar

 

 

 

                             

2899
0
0
Yorum Yaz