Dil ve Anlatım_9.Sınıf_ 2.Dönem_1.yazılı

2007-03-30 07:18:00

Adı-Soyadı:

Sınıfı-Numarası:

 

9.SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA SORULARI

 

1-      Aşağıdaki cümleleri ögelerine ayırınız.(20)

 • Frenlerin gıcırtısı kesilmeden pencereyi açtım.

 

 • Köy, birkaç kilometre ilerideki tepenin ardında olmalıydı.

 

 • Lokomotifin yanında duran lacivert elbiseli memur rüyada gibi görünüyordu.

 

 • Bir yaz ikindisi orada oturmak, uzakları ve uzaktakileri düşünmek hoş olmalıydı.

 

 • Geçişsiz fiillerle kurulan fiil cümlelerinde nesne bulunmaz.

 

 • Babam hesap okutuyordu.

 

 • Kırmızı araba geldi.

 

2-      Aşağıda verilen cümleleri doğru-yanlış durumlarına göre işaretleyiniz.(10)

 • Bağlaçlar, edatlar, ünlemler, ünlem grupları, hitaplar ve ara sözler, cümle dışı unsur kabul edilir.   (   )
 • İsim cümlelerinde nesne bulunmaz.                                                                                                         (   )
 • Özne olan kelime ve kelime grubu, ismin hal eklerini, eşitlik ekini ve vasıta ekini alır.                     (   )
 • Geçişli fiillerle kurulan edilgen yapılı cümlelerde “sözde özne” bulunur.                                         (   )
 • Geçişli fiillerle kurulan cümlelerde nesne bulunmaz.                                                                      (   )

 

3-      Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.(12)

 • İçerisinde tek yargı bulunan cümlelere …………………………….denir.
 • Cümleler birbirine bağlaçlarla bağlanmışsa bu tip cümlelere ……………………………….denir.
 • Haber (zaman) kipleriyle çekimlenen cümlelere ……………………………………………denir.
 • Dilek (tasarlama) kipleriyle çekimlenen cümlelere …………………………………………..denir.

 

4-      “Bağımlı sıralı cümlelerde özneler, tümleçler ya da her ikisi ortak olabilir.”

Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu açıklamaya uygundur? (10)

a)      Adam adamdan korkmaz, utanır.

b)      Gel demesi kolay, git demesi güçtür.

c)      El el üstünde olur, ev ev üstünde olmaz.

d)      Ak gün ağartır, kara gün karartır.

e)      İnsanın alacası içinde, hayvanın alacası dışındadır.

 

5-      Geçmişteki bir olayı anlatırken hangi zaman kipiyle haber cümlesi kurduğunuzu örnek vererek belirtiniz. (10)

 

 

6-      Her akşam sürüler çıngırak çalarak köye döner.”(8)

                1               2                   3                 4

Yukarıdaki cümlede numaralandırılmış kelime ve kelime gruplarının yüklemle nasıl bir anlam ilişkisi vardır?

Her akşam:

Sürüler:

Çıngırak çalarak:

Köye:

 

7-      “Yangın yarım saatten beri devam ediyordu.”cümlesi yüklemin yerine göre “kurallı”, yüklemin türüne göre “isim”, anlamına göre “olumlu” bir cümledir.

Yukarıdaki açıklamalar ışığında, aşağıdaki cümleleri anlamına, yüklemin yerine ve türüne göre inceleyiniz.(18)

 • “Rüzgârın hiç eksik olmadığı dar ve loş bir sokaktı burası.”

Anlamına göre:

Yüklemin yerine göre:

Yüklemin türüne göre:

 • “İçine kapanıktı, dünyayla ilgisini kesmiş bir hâli vardı.”

Anlamına göre:

Yüklemin yerine göre:

Yüklemin türüne göre:

 • “Bahçedeki ağaçtan toplanan eriklerden getirdiler önümüze.”

Anlamına göre:

Yüklemin yerine göre:

Yüklemin türüne göre:

 

 

8-      Aşağıdaki cümleleri yapısına göre inceleyerek şemadaki uygun yerlere kodlayınız.(12)

 1. Çok yaşayandan sorma, çok gezenden sor.
 2. Sosyal, ekonomik ve kültürel yaşantısı yansıtılmalıdır.
 3. Tekrar yola koyulduğumuz zaman makinist bana izahat verdi.
 4. İktisadi hayat dediğimiz şey cumhuriyetle başladı
 5. Gün bitiyor
 6. Dalgalar geminin gövdesini dövüyor, gemi direnmeye çalışıyordu

 

 

4094
0
0
Yorum Yaz