9. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 2. Yazılı

2007-04-25 14:47:00

Adı-Soyadı:

Sınıfı-Numarası:

 

9. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ II.DÖNEM II.YAZILI YOKLAMA SORULARI

 

1. “İçinde çok acı saatler geçirmiş olmama rağmen küçük odamdan adeta hüzünle ayrıldım. Mektepte bize bir şiir ezberletmişlerdi. İnsan, yaşadığı yerlerde beraber bulunduğu insanlara görünmez ince tellerle bağlanırmış; ayrılık vaktinde bu bağlar gerilmeye, kopan keman telleri gibi acı sesler çıkarmaya başlar, hep birinin gönlümüzden kopup ayrılması bir ayrı sızı uyandırırmış. Bunu yazan şair ne kadar haklıymış!” (Reşat Nuri Güntekin)

                Yukarıdaki metin hangi bakış açısıyla yazılmıştır?(10)

 

 

2. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.(15)

·          Bir edebi metin yazıldığı dönemin edebi gelenekleri ile ilişkilidir.                           (   )

·          Bir edebi metin kendin önceki edebi geleneklere bağlı olmak zorundadır.               (   )

·          Bir edebi metin yazarından ayrı düşünülemez.                                                        (   )

3. “ Mağaranın girişinde, üzerinde Yunanca yazılar bulunan bir tonoz vardı, değerli bir çeşme için harikulade bir taç gibiydi, değerli ve saygıdeğer, çünkü köy onun çevresinde kurulmuştu. Sular, huni biçimindeki bir kayanın üstünden akarak küçük bir havuzda toplanırdı, oradan da çevredeki tarlalara akardı. İşte burada, köyün gençleri öteden beri dirençlerini ölçerlerdi. Elini suda en çok kim tutacak diye yarışırlardı.

                Ben de kaç kez denemiştim. Kfaryabdalı her delikanlı, on beş saniye dayanabilir; otuz saniyeden itibaren elden kola doğru bir acı yayılır, oradan omuza çıkar, bir süre sonra genel bir uyuşukluk hissedilir, bir dakika sonra ise kol kopmuş, kesilmiş gibi hiçbir şey duyulmaz ve her an kendinden geçme tehlikesiyle karşılaşılırdı.”

Yukarıdaki metne göre aşağıdaki cümlede boş bırakılan yeri uygun şekilde tamamlayınız. (15)

Yazar, yukarıdaki paragrafı oluştururken …………………………. anılarından yararlanmıştır.

4. Metin ve yazar ilişkisiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?(10)

a) Yazarların metinlerini oluştururken kurmacaya başvurdukları

b) Bir metnin başarısında yazarın dili doğru ve tekili kullanmasının büyük payı olduğu

c) Yazarların eserlerinin oluştururken yalnız gözlemlerine başvurması gerektiği

d) Yazarların dünya görüşlerinin eserlerine yansıdığı

e) Yarların eserlerinde konu olarak kendi hayatlarını kullanabilecekleri

5. Babam, kaybolan oyuncak kayığımın yerine bana bir kuzu aldı. Ne edeyimdi ben onu? Budala, denizden hiç hoşlanmıyor, boyuna ot yiyordu. Ben kuzu ile hiç oynamıyordum. Balıkçı Ateşoğlu’nun evinin biraz ötesinde bir ev yıkıntısı keşfettim. Ayakta kalmış dört duvarının arası, mavi ve serin gölgeyle dolu, serin bir yerdi. Orasını tersane edindim. Balıkçı Ateşoğlu’nun kızı Fatma’nın annesi bir yıl önce öldüğü için babası balığa gittiği zaman evde bir başına oturmaktan sıkılır, babasının ağ ipliklerinden ve kayığının boya artıklarından alıp bana getirir, kayık yapmakta bana yardım ederdi.” (Halikarnas Balıkçısı)

Yukarıdaki metne göre aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.(20)

·          Yazarın deniz sevgisi eserine yansımıştır.                               (   )

·          Metnin kahramanı yazarın kendisidir.                    (   )

5. “Çözümleme diye adlandırdığımız düşünce gücünün kendisi çözümlemeye pek elverişli değildir. Onu, sadece verdiği sonuçlarla değerlendirebiliriz. Bildiğimiz bir şey de şu: Çözümleme gücüne aşırı derecede sahip olmak insanoğlu için her zaman gerçek bir tat kaynağıdır.”

Yukarıdaki paragrafı yorumlayınız. (15)

 

 

 

 

 

 

 

6. Bir edebi metnin yazarından ayrı düşünülüp düşünülmeyeceğini sebepleriyle birlikte ifade ediniz. (15)

 

4257
0
0
Yorum Yaz