10. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 2. Yazılı

2007-04-25 14:43:00

Adı-Soyadı:

Sınıfı-Numarası:

                10. SINIF TÜRK EDEBİYATI 2.DÖNEM 2.YAZILI  SORULARI

1- Aşağıdakilerden hangisi halk edebiyatı nazım şekillerinden biri değildir? (10 puan)

     a) Mâni              b) Türkü  c) Methiye              d) Mesnevi              e) Koşma

2- Aşağıdakilerden hangisi âşık edebiyatı ürünlerinden değildir? (10 puan)

     a) Koşma            b) Semai   c) Varsağı d) Destan e) Methiye

3-            Gönül gurbet ele varma,

                Ya gelinir ya gelinmez.

                Her dilbere meyil verme,

                Ya sevilir ya sevilmez (Erzurumlu Emrah)

Yukarıdaki dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (5 puan)

a)        Hece ölçüsüyle yazılmıştır.

b)        Redif vardır.

c)        Bir koşmadan alınmıştır.

d)        Uyak düzeni abab’dir.

e)        Aşk duygusu işlenmiştir.

4- Aşağıdakilerden hangisi türkünün özelliklerinden biri değildir? (10 puan)

     a) Türküler 8’li veya 11’li hece ölçüsüyle söylenir.

     b) Türkülerde aşk, tabiat, güzellik vb. konular işlenir.

     c) Türkülerde asıl sözler bentlerde dile getirilir.

     d) Her bendin sonunda kavuştak denilen bölümler vardır.

     e) Türküler söylendikleri yere göre değişiklik göstermez.

5-            Dünyasına dünyasına,

                Aldırma dünyasına,

                Dünya benim diyenin,

                Dün gittik dün yasına.

Bu dörtlüğün nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir? (10 puan)

     a) Şarkı               b) Türkü  c) Mâni    d) Tuyuğ  e) Rubai

6- Aşağıdaki cümlelerin karşısına bilgiler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. (40 puan)

·          Methiyelerde genellikle Mevlevilikle ilgili hakikatler işlenir                                  (   )

·          Methiyeler lirik bir şekilde söylenir.                                                                                                     (   )

·          Nutuklar din dışı konuların işlendiği şiirlerdir.                                                                        (   )

·          Methiye ve nutuk anonim halk şiiri ürünüdür.                                                                       (   )

·          Semai ve koşmada aşk, sevgi, doğa gibi konular işlenir.                                                          (   )

·          Semailer koşmaya göre daha hafif, daha kıvrak bir ezgiyle söylenir.                      (   )

·          Semai ve koşma 11’li hece ölçüsüyle söylenir.                                                                      (   )

·          Semai ve koşma anonim halk edebiyatı ürünüdür.                                                                  (   )

·          Divan şiirinde hece ölçüsü kullanılmıştır.                                                                                              (   )

·          Anonim halk edebiyatı şairleri hakkında yeterli bilgiye ulaşabiliriz.                        (   )

7- Aşağıdaki şiirlerin türlerini altlarına yazınız.(15 puan)

Yâ Râb belâ-yı aşk ile kıl âşinâ meni

Bir dem belâ-yı aşkdan kılma cüdâ meni

 

Az eyleme inâyetüni ehl-i derdden

Ya’ni çoh belâlara kıl mübtelâ meni

Nahvet kılup nasîb Fuzûlî kimi mana

Yâ Rab mukayyed eyleme mutlak mana meni

                                                            (Fuzûlî)

 

 

 

 

 

 

……………………………………

İy özin insân bilen,

Var edeb öğren edeb.

İy edeb erkân bilen,

Var, edeb öğren edeb.

 

Gel Hakk’a olma âsî,

Ta gide gönlün pası,

Dört kitabûn ma’nisi,

Var, edeb öğren edeb.

Kaygusuz Abdâl uyan,

Aşkı bil ışka boyan,

Şöyle dimişdür diyen,

Var, edeb öğren edeb.

                      (Kaygusuz Abdal)

………………………………

Kağızman’a ısmarladım nar gele,

Gümüş kemer ince bele dar gele.

 

Baharda yayılır kuzu yan yana,

Benim yârim inci takar gerdana.

 

Benim yârim güzellerden bir tane,

İçlerinden sarı saçlı güldane.

                                       (Anonim)

 

 

 

 

 

 

…………………………………….

 

                10. SINIF TÜRK EDEBİYATI 2.DÖNEM 2.YAZILI  CEVAP ANAHTARI

1- Aşağıdakilerden hangisi halk edebiyatı nazım şekillerinden biri değildir? (10 puan)

     a) Mâni              b) Türkü  c) Methiye              d) Mesnevi              e) Koşma

2- Aşağıdakilerden hangisi âşık edebiyatı ürünlerinden değildir? (10 puan)

     a) Koşma            b) Semai   c) Varsağı d) Destan e) Methiye

3-            Gönül gurbet ele varma,

                Ya gelinir ya gelinmez.

                Her dilbere meyil verme,

                Ya sevilir ya sevilmez (Erzurumlu Emrah)

Yukarıdaki dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (5 puan)

a)        Hece ölçüsüyle yazılmıştır.

b)        Redif vardır.

c)        Bir koşmadan alınmıştır.

d)        Uyak düzeni abab’dir.

e)        Aşk duygusu işlenmiştir.

4- Aşağıdakilerden hangisi türkünün özelliklerinden biri değildir? (10 puan)

     a) Türküler 8’li veya 11’li hece ölçüsüyle söylenir.

     b) Türkülerde aşk, tabiat, güzellik vb. konular işlenir.

     c) Türkülerde asıl sözler bentlerde dile getirilir.

     d) Her bendin sonunda kavuştak denilen bölümler vardır.

     e) Türküler söylendikleri yere göre değişiklik göstermez.

5-            Dünyasına dünyasına,

                Aldırma dünyasına,

                Dünya benim diyenin,

                Dün gittik dün yasına.

Bu dörtlüğün nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir? (10 puan)

     a) Şarkı               b) Türkü  c) Mâni    d) Tuyuğ  e) Rubai

6- Aşağıdaki cümlelerin karşısına bilgiler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. (40 puan)

·          Methiyelerde genellikle Mevlevilikle ilgili hakikatler işlenir                                  ( D )4

·          Methiyeler lirik bir şekilde söylenir.                                                                                                     ( D )4

·          Nutuklar din dışı konuların işlendiği şiirlerdir.                                                                        ( Y )4

·          Methiye ve nutuk anonim halk şiiri ürünüdür.                                                                       ( Y )4

·          Semai ve koşmada aşk, sevgi, doğa gibi konular işlenir.                                                          ( D )4

·          Semailer koşmaya göre daha hafif, daha kıvrak bir ezgiyle söylenir.                      ( D )4

·          Semai ve koşma 11’li hece ölçüsüyle söylenir.                                                                      ( Y )4

·          Semai ve koşma anonim halk edebiyatı ürünüdür.                                                                  ( Y )4

·          Divan şiirinde hece ölçüsü kullanılmıştır.                                                                                              ( Y )4

·          Anonim halk edebiyatı şairleri hakkında yeterli bilgiye ulaşabiliriz.                        ( Y )4

7- Aşağıdaki şiirlerin türlerini altlarına yazınız.(15 puan)

Yâ Râb belâ-yı aşk ile kıl âşinâ meni

Bir dem belâ-yı aşkdan kılma cüdâ meni

 

Az eyleme inâyetüni ehl-i derdden

Ya’ni çoh belâlara kıl mübtelâ meni

Nahvet kılup nasîb Fuzûlî kimi mana

Yâ Rab mukayyed eyleme mutlak mana meni

                                                            (Fuzûlî)

 

 

 

 

 

 

Gazel (5)

İy özin insân bilen,

Var edeb öğren edeb.

İy edeb erkân bilen,

Var, edeb öğren edeb.

 

Gel Hakk’a olma âsî,

Ta gide gönlün pası,

Dört kitabûn ma’nisi,

Var, edeb öğren edeb.

Kaygusuz Abdâl uyan,

Aşkı bil ışka boyan,

Şöyle dimişdür diyen,

Var, edeb öğren edeb.

                      (Kaygusuz Abdal)

Nutuk (5)

Kağızman’a ısmarladım nar gele,

Gümüş kemer ince bele dar gele.

 

Baharda yayılır kuzu yan yana,

Benim yârim inci takar gerdana.

 

Benim yârim güzellerden bir tane,

İçlerinden sarı saçlı güldane.

                                       (Anonim)

 

 

 

 

 

12224
0
0
Yorum Yaz