online film izle

2010-10-31 18:32:00

www.sanatokulu.org Giresun Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi tarafından çekilen birbirinden güzel filmlerin yer aldığı site. online film izle www.sanatokulu.org   Devamı

Yeni adresimizde tüm sorularınızı yanıtlıyoruz

2009-12-23 16:13:00

Sorularınız için aşağıdaki linke tıklayınız. Yönlendirileceğiniz link bir forumdur. Ücretsiz olan forumdan yararlanmak için üye olmanız gerekecektir.  www.etutodasi.biz Devamı

1.Dönem 1. Yazılı Soruları+Cevapları

2009-12-02 20:25:00

“ - Kızım, ben de zulümden kaçarak bana sığınmış bir çocuğu kimseye vermem, deyince Mustafa Efendi söze atılarak : - Eviniz hırsız yatağı mı, diye sordu. İhtiyar kadın sustu. İhtiyarlara saygı, kadınlara hürmet, çocukları koruma, insanlığın ve medeniyetin vicdanına yüklediği mukaddes bir vazife olduğunu bilmeyen bu murdar vahşi - Esirim değil mi? **dürürüm de yine sana satmam, der demez ihtiyar ayağa kalktı.- Lanet olsun size, dedi.”1. Sergüzeşt adlı romandan alınan yukarıdaki metni ve romanın okuduğunuz diğer bölümlerini düşünerek, romanın temasını belirtiniz. Romanda geçen olayları kısaca özetleyiniz.2. Roman kahramanlarının tip mi karakter mi olduklarını yazınız. Yazarın olay kahramanlarına yaklaşımı nasıldır? Açıklayınız.3. Tanzimat dönemi romanının özelliklerini yazınız.4. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise “D” , yanlış ise “Y” yazınız.( )* Tanzimat Fermanı 1839’da ilan edilmesine karşılık edebiyatta Tanzimat 1856’da başlar.( )* Felatun Bey’le Rakım Efendi romanında Felatun Bey, kendini iyi yetiştirmiş, kültürlü, dürüst bir kişiliktir.( )* Ceride-i Havadis yarı resmi bir gazetedir. ( )* Osmanlı toplumunda modernleşme halkın isteğiyle gerçekleşmiştir.( )* Şinasi, Ziya Paşa ve Namık Kemal’in eserlerinde genellikle “sanat için sanat” anlayışı hâkimdir.5. Aşağıdaki metni en kısa ve öz biçimde yeniden yazınız.“Mademki bir sosyal toplulukta yaşayan halk, bunca kanuni vazifelerle yükümlüdür, elbette sözlü ve yazılı olarak kendi vatanının menfaatine dair fikir ileri sürmeyi kazanılmış haklarından sayar.” (Tercümân-ı Ahval Mukaddimesi)6. Aşağıdaki beyitleri ayrı ayrı açıklayınız. (20 P)Diyar-ı küfrü gezdim beldeler kâşâneler gördüm Ne mümkün zulm ile bî-dâd ile imhâ-yı hürriyet( Ziya Paşa)Dolaştım mülk-i İslâmı bütün vîrâneler gördüm Çalış idrâki kaldır muktedirsen âdemiyetten(Namık Kemal) 7.Çalıkuşu--------->“Feride” isminin yaygınlaşmasıVatan Yahut Silistre--------->Piyesi izleyenlerin gösteri düzenlemesiOliver Twist--------->İngiltere’de çocuk... Devamı

Dil ve İletişim, İletişim Tablosu

2007-05-11 10:27:00

Kaynak: www.edebiyatyardim.com DİL VE İLETİŞİM • İnsan dil yetisine sahip bir varlıktır. • Dil yetisi çevresinde iletişim etkinliği gerçekleşmeye başlar. • İletişim anlaşmayı sağlamak için gerçekleşir. • İşaretle anlatmadan sembollerle anlatmaya geçiş için zamana ihtiyaç vardır. • Dille gerçekleştirilen iletişim, diğer araçlarla gerçekleştirilenden çok daha kullanışlıdır. • Günümüzde de insanların dil dışında araçlar yardımıyla da anlaşabilmektedir. • İletişim tablosunda; gönderici, alıcı, ileti, bağlam, kanal, iletilen objenin/kavram (gönderge) ve şifre durumundaki dil yer alır.   İLETİŞİM TABLOSU • İleti, dilin göndergeyi olduğu gibi ifade etmesi amacıyla düzenlenerek oluşturulmuşsa dilin “göndergesel işlev”de kullanılır. (ÖRNEK: Hegel’in felsefesinin çıkış noktası bilim değil,tarihtir.) • İleti, göndericinin iletinin konusu karşısındaki duygu ve heyecanlarını dile getirme amacıyla oluşturulmuşsa dil “heyecana bağlı işlev”de kullanılır. (ÖRNEK:Böyle olacağını tahmin ediyordum;gerçekten çok üzüldüm.) • İleti, alıcıyı harekete geçirmek üzere düzenlenmişse dil “alıcıyı harekete geçirme işlevi”nde kullanılır. (ÖRNEK: Hemen buradan gidelim.) • İleti, kanalın iletiyi iletmeye uygun olup olmadığını öğrenmek amacıyla düzenlenmişse “kanalı kontrol işlevi”nde kullanılmıştır. (ÖRNEK: Beni anladınız değil mi?) • İleti, dille ilgili bilgiler vermek üzere düzenlenmişse “dil ötesi işlev”de (ÖRNEK: Fiil cümledeki işi,oluşu,hareketi bildirir.) • Ve iletinin iletisi kendinde ise dil “şiirsel işlevi”nde (Poetik) kullanılır.(ÖRNEK: Bir garip ölmüş diyeler/Üç günden sonra duyalar/Soğuk suyla yuğalar/Şöyle garip bencileyin.) • Edebî metinlerde, şiirsel işlevinin hakimiyetinde dilin diğer işlevleri de kullanılır. • Bazı metinlerde, birkaç işlev birlikte kullanılabilir. • Dil &... Devamı

AKŞAM GÜNEŞİ

2007-05-05 14:32:00

KİTABIN ADI AKŞAM GÜNEŞİ KİTABIN YAZARI REŞAT NURİ GÜNTEKİN YAYIN EVİ VE ADRESİ İNKİLAP YAYINEVİ ,CAĞALOĞLU/İSTANBUL BASIM YILI 1982     1.KİTABIN KONUSU:             Eser, hareketli bir hayattan sonra hasta olan bir adamın başından geçen olayları ve aşklarını anlatıyor.     2.KİTABIN ÖZETİ:             Necati küçük yaşta annesini ve babasını kaybedene kadar ailesiyle birlikte Büyükada’da yaşar. Amcası onu İstanbul’a yanına alır ve büyütür. Amcasının iki kızı vardır. Necati orta okulu bitirdikten sonra askeri okula girer. Buradan mezun olduktan sonra amcasının yardımıyla Fransa’ya askeri akademiye girer. Fransa’da gönlünü epeyce eğlendirir. Buradan mezun olduktan sonra İstanbul’a döner. İstanbul’dan Şam’a tayini çıkar. Şam’da sıkıcı iki yıl geçirdikten sonra Bulgaristan’a tayini çıkar. Bu göreve gitmeden önce bir aylığına izin alır. Amcasının yanına gider. Burada amcasının büyük kızı, kocası ile sorunları yüzünden kendisini vurur ve felç olur. Kızıyla birlikte babasının yanına taşınırlar. Bu tatil sırasında Necati gönlünü komşu kızı Zehra’ya kaptırır ve kendisini beklemesini söyler.             Necati Bulgaristan’a giderken bir Türk çetesi treni durdurur. Necati’nin subay olduğunu anlarlar ve çeteye dahil ederler. Bu Türk çetesi Rum çeteleri ile çatışmalara girerler. Bir çatışmada Necati ağır yaralanır ve yolunu kaybeder. Dört gün gibi bir süre terk edimiş değirmende kalır. Birisi onu  bu yerde bulur ve bir hastahaneye götürür. Değirmende kalırken çok kan kaybeder ve yarası mikrop kapar. Doktorlar, Necati’ye bundan sonraki yaşamında heyecan... Devamı